Skip to main content
All Posts By

Jeroen Speelman

Samen Voorbereid Veilig

By Chemie

De leiding liet een schrikbarend gebrek aan bewustheid van de veiligheidsrisico’s zien” aldus de rechter in december 2012, over de grote ramp bij Chemie-Pack. Dit voorbeeld staat model voor het onderliggende probleem: laag veiligheidsbewustzijn in organisaties omtrent gevaarlijke stoffen. Inmiddels vallen dergelijke ondernemingen onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO) waarmee de overheid strakker handhaaft, maar hiermee wordt het bewustzijn op de werkvloer nog niet persé verhoogd.

Een consortium van 5 partijen onder leiding van Risk Management Control BV pakt dit probleem aan. In een pilot met interactieve training in de eigen werkomgeving, slimme sensorsystemen, mobiele apps, en continue monitoring wordt het veiligheidsbewustzijn van personeel in een van de vele chemische op- en overslagloodsen in de Botlek verhoogd. “Deze leuke manier van trainen beklijft veel beter dan saaie periodieke standaardtrainingen in een klaslokaal”, aldus een loodsmedewerker. TechForce heeft de financiering mogelijk gemaakt voor het project, dat als doel heeft de trainingsmethodiek landelijk uit te rollen. Middels frequente voortgangsbesprekingen met partners monitort TechForce daarnaast de technische en financiële voortgang.

Terug naar de vorige pagina

Bhola Island water management

By Water

Het eiland Bhola, gelegen in de delta van de Megnha rivier in Zuid-Bangladesh, is het grootste eiland in Bangladesh en heeft meer dan 1,6 miljoen inwoners. De grootste uitdaging is Bhola is de ernstige riviererosie, die leidt tot een jaarlijks verlies van 500-1000 hectare land, inclusief woningen en levensonderhoud van vele gezinnen, en verlies van bijbehorende infrastructuur voor waterbeheer. Daaropvolgende effecten zijn regelmatige overstromingen, overstroming en verzilting.

Dit project heeft tot doel de waterveiligheid voor de Bhola-gemeenschap aanzienlijk te verbeteren door de beschermingsinfrastructuur voor waterbeheer te verbeteren. De projectpartners werken aan de ontwikkeling van een ontwerp voor de bouw en implementatie van een rehabilitatie-infrastructuur voor waterbeheer voor Bhola. De totale investering hiervoor bedraagt ongeveer EUR 50 miljoen.

TechForce heeft met succes subsidie aangevraagd onder de Nederlandse ORIO-regeling voor de financiering van dit project (100% in de ontwikkelingsfase en 50% in de implementatiefase). Daarnaast assisteren we bij de algemene projectcoördinatie tussen projectpartners, financiers en lokale stakeholders.

Terug naar de vorige pagina

Kustbescherming Maldiven

By Water

Het eiland Gn. Fuvahmulah is een van de meest zuidelijke eilanden van de Malediven. Het is een enkel rif eiland, gevormd op een verhoogd oceanisch atol en is het derde grootste eiland in de Maldiven. Deze zeldzame combinatie betekent dat Fuvahmulah uniek is in de Maldiven en een breed scala aan habitats ondersteunt, waaronder tropische bossen en wetlands, zoetwatermeren, grote gebieden met goed begroeide moerassen met vruchtbare gronden en zandstranden met koraal. De kust van Fuvahmulah wordt niet beschermd door een grote kustrif waar de binnenkomende golven breken. Als gevolg hiervan wordt de kust van Fuvahmulah zwaar blootgesteld aan zware golven en ondervindt ernstige erosie- en overstromingsproblemen, wat nog verder versterkt wordt door de zeespiegelstijging.

Het project beoogt oplossingen te introduceren om te zorgen voor een sterk verbeterde kustbescherming van Fuvahmulah. Het consortium richt zich op locaties waar de urgentie het grootst is en waar relatief beperkte maatregelen een aanzienlijke impact kunnen hebben op de lokale bescherming tegen overstromingen als gevolg van zeespiegelstijging en de aanhoudende erosie.

TechForce heeft met succes subsidie aangevraagd onder de Nederlandse ORIO-regeling voor de financiering van dit project (100% in de ontwikkelingsfase en 50% in de implementatiefase). Daarnaast is TechForce verantwoordelijk voor projectstructurering en -ontwikkeling; schrijven en indienen van gedetailleerde projectplannen; communicatie met projectdonor; ontwikkeling van een financieringsplan (inclusief aanvaardbare financieringsopties voor de volgende fasen van het project); het uitvoeren van financiële analyses van het project.

Terug naar de vorige pagina

Waterfiltratiesysteem voor Zuid-Afrika

By Water

De landbouwsector in het noordwesten van Zuid-Afrika lijdt aan vervuild water door overmatige mijnbouw. Vooral pluimveehouders worden getroffen door de vervuilde watervoorraden, wat ernstige gezondheids-, milieu- en sociaal-economische problemen veroorzaakt.

Dit project is gericht op het demonstreren van een complete oplossing voor een kostenefficiënt, eenvoudig te installeren (plug and play) waterfiltratiesysteem dat in staat is om biologische en chemische verontreinigingen effectief te filteren in afvalwater met behoud van voldoende essentiële mineralen. Door gebruik te maken van het waterfiltratiesysteem krijgen boeren toegang tot schoon water dat kan worden gebruikt voor pluimvee. Het project wordt uitgevoerd door Broadfield Security Services Holland (BSS), NRO Fusion en Alterra – Wageningen UR.

TechForce heeft in het gehele proces voorafgaand aan de aanvraag geassisteerd door te adviseren bij het ontwikkelen van het projectidee, het schrijven van het projectvoorstel en het indienen van de aanvraag onder het Partners voor Water-programma. TechForce is verantwoordelijk voor de projectadministratie en rapportage aan de Nederlandse overheid over de voortgang en resultaten van het project.

Terug naar de vorige pagina

Sugar: make it work

By Agro & Food

In Rwanda staat de suikerindustrie voor een groot aantal uitdagingen. Er is een tekort aan geschikt land beschikbaar voor het verbouwen van suikerriet. Bovendien worden de opbrengsten beperkt door ernstige overstromingen van de Nyaborongo-rivier en de stagnatie van het water op het bestaande land, waardoor Rwanda gedwongen wordt veel van haar suiker te importeren en de consumenten geconfronteerd worden met volatiele prijzen. Met een groeiende bevolking en stijgende consumentenuitgaven, zowel in eigen land als op regionaal niveau, riskeert Rwanda een cruciale kans te missen om een ​​lokale industrie met een groot potentieel te laten groeien.

TechForce is projectleider van dit publiek-private partnerschap en verantwoordelijk voor het algemene project management van deze publiek-private samenwerking, die verder bestaat uit Kabuye Sugar Works, Royal HaskoningDHV, Milan Innovincy, Karisimbi Business Partners, Wageningen University (Department of Environmental Sciences), Center voor Development Innovation (CDI) en het Rwandese ministerie van Landbouw. Het project wordt gefinancierd door de Nederlandse Faciliteit voor Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) en door Kabuye Sugar Works.

Het PPP ontwikkelt en implementeert interventiestrategieën op het gebied van waterbeheer, precisielandbouw, capaciteitsontwikkeling en de organisatie van kleinschalige boeren. Dit project won de prijs voor ‘Beste publiek-private partnerschapsprijs 2014’, gepresenteerd door The Partnership Verkiezing, een initiatief van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO en sociale onderneming The Punchy Pack.