Skip to main content
Category

Chemie

Samen Voorbereid Veilig

By Chemie

De leiding liet een schrikbarend gebrek aan bewustheid van de veiligheidsrisico’s zien” aldus de rechter in december 2012, over de grote ramp bij Chemie-Pack. Dit voorbeeld staat model voor het onderliggende probleem: laag veiligheidsbewustzijn in organisaties omtrent gevaarlijke stoffen. Inmiddels vallen dergelijke ondernemingen onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO) waarmee de overheid strakker handhaaft, maar hiermee wordt het bewustzijn op de werkvloer nog niet persé verhoogd.

Een consortium van 5 partijen onder leiding van Risk Management Control BV pakt dit probleem aan. In een pilot met interactieve training in de eigen werkomgeving, slimme sensorsystemen, mobiele apps, en continue monitoring wordt het veiligheidsbewustzijn van personeel in een van de vele chemische op- en overslagloodsen in de Botlek verhoogd. “Deze leuke manier van trainen beklijft veel beter dan saaie periodieke standaardtrainingen in een klaslokaal”, aldus een loodsmedewerker. TechForce heeft de financiering mogelijk gemaakt voor het project, dat als doel heeft de trainingsmethodiek landelijk uit te rollen. Middels frequente voortgangsbesprekingen met partners monitort TechForce daarnaast de technische en financiële voortgang.

Terug naar de vorige pagina