Subsidie en financiering

TechForce is uw partner voor subsidieadvies, het aanvragen van subsidies of van andersoortige financiering voor uw innovatieve projecten. Financiering is vaak allesbepalend om uw innovaties snel naar de markt te brengen en de impact ervan te vergroten. Ons subsidieadviesbureau versnelt dit proces en zorgt voor een doelgerichte aanpak.

Subsidieadvies van een ervaren adviseur

Maak gebruik van onze ervaring als subsidieadviseur met het aanvragen van subsidies voor onderzoeks-, ontwikkel- en demonstratieprojecten, R&D samenwerkingsprojecten, strategieprojecten, internationalisatie, organisatie-innovatie en/of studies. Voor elke ontwikkelingsfase liggen er mogelijkheden bij ons subsidieadviesbureau. Ons team staat klaar om de mogelijkheden voor uw innovaties en andere plannen te onderzoeken en te benutten.

Diverse mogelijkheden op het gebied van subsidieadvies

Concrete mogelijkheden die wij voor onze klanten benutten zijn onder meer de volgende:

  • De WBSO is de meest toegankelijke regeling in Nederland voor het financieel ondersteunen van R&D bij bedrijven. Onze subsidieadviseur benut deze regeling optimaal voor u, zonder veel gedoe en inspanningen van uw kant. Dit doen we door uw activiteiten nauwgezet en onderbouwd aan te vragen en u te blijven ondersteunen in de implementatie en verantwoording van de projecten. Wij bieden een online portal waarin u de aanvraag, voortgang en administratie beheert. Zo heeft u altijd een actueel inzicht.
  • Regionale ondersteuningsprogramma’s zoals Kansen voor WestOP OostOP Zuid en OP EFRO (Noord-Nederland) bieden mogelijkheden voor bedrijven, clusters van bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties die gezamenlijk vernieuwingen realiseren of milieu- en/of sociale vraagstukken aanpakken. TechForce is op de hoogte van alle oproepen binnen deze grote programma’s en heeft veel ervaring met het opzetten en begeleiden van clusters binnen deze programma’s.
  • Nationale innovatieprogramma’s, zoals MITInnovatiekrediet, of subsidies vanuit de Topsector Energie. Alle regelingen kennen hun specifieke aandachtspunten, maar door sturing van TechForce op de belangrijke criteria en capaciteiten van de projectpartners, zoeken we naar optimale inpassing met altijd het doel van onze klant in het vizier.
  • Europese programma’s zoals COSTEurostarsInterreg en Horizon2020. De Europese kaderprogramma’s en andere gezamenlijke subsidieregelingen maken het mogelijk om op Europees niveau innovaties van formaat en met impact te realiseren. De subsidieadviseurs van TechForce helpen bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties door het aantrekkelijke, maar soms ondoorzichtige Europese subsidielandschap.
  • Internationale programma’s zoals DHIPartners voor Water en SDGP bieden ondersteuning voor het aanboren van nieuwe markten of het oplossen van bepaalde ontwikkelingsvraagstukken op het gebied van waterveiligheid en voedselzekerheid. Ons subsidieadviesbureau begeleidt bedrijven, ngo’s, kennisinstellingen en overheden tijdens de aanvraagfase met het definiëren van het project en de business case. Ook helpen we u bij het samenstellen van partners voor een effectief samenwerkingsverband, en intakegesprekken met de subsidieverstrekker. In de uitvoeringsfase treedt TechForce op als projectmanager en bewaakt in die rol de voortgang van het project en stuurt indien nodig bij op zowel inhoudelijk en budgettair vlak.

Kies voor innovatie met een hoge slagingskans

Op internationaal gebied zetten de specialisten van ons subsidieadviesbureau zich met veel enthousiasme in om elk innovatieproject met een passende subsidieadviseur tot een succes te maken. Dit leidt tot een hoge slagingskans van onze subsidieaanvragen. U kunt op uw subsidieadviseur van TechForce uit Hilversum rekenen, of u nu een samenwerking op lange of korte termijn met ons aangaat. Stuur een e-mail naar info@techforce.nl met uw innovatieplannen en wij bekijken voor u de mogelijkheden van subsidieadvies voor uw project.